11 Jun 2024

Koloskopikursus for yngre læger

Svendborg Sygehus

På kurset vil der være teoretisk undervisning samt live demonstration og interaktiv undervisning.

Målgruppe: Yngre læger der ønsker viden om koloskopi eller er tilbudt oplæring i koloskopi. Du skal være påbegyndt gastroskopi og har erfaring med at arbejde på et endoskopiafsnit.
Koloskopi (superviseret) erfaringsniveau på 0-50 procedurer.

Lokation: Svendborg Sygehus, Salen Valdemarsgade 51A, 2. sal, 5700 Svedborg

Tilmeldingsfrist 20. maj 2024

ProgramProgram

Undervisere:
Konsulent Søren Meisner
Overlæge  Niels Buch, OUH Svendborg Sygehus
Overlæge Anders Høgh, OUH Svendborg Sygehus

Sessioner:

1. Basal viden om koloskopi

 • Colons anatomi
 • Udnytte tyngdekraften
 • Forstå slyngedannelse
 • Koloskopets teknologi
 • Luft, CO2 eller vand
 • Brug af Cap (kort distal attachment)
 • Langsomme vs. hurtige bevægelser hurtigst
 • Korte vs. lange bevægelser
 • Koloskopi eller ileo-koloskopi

2. En quick guide til bedre koloskopiteknik

 • Slynge-fri intubation, hvad er det og hvordan opnås det
 • Intubation, kort meso-sigmoideum
 • Intubation, lang meso-sigmoideum
 • Intubation, snoet/snørklet sigmoideum
 • Passage af venstre fleksur
 • Passage af transversum
 • Passage af højre fleksur

3.Teknikker til bedre detektion af colorectal neoplasi

 • Tilbagetræknings teknikker
 • Tilbagetræknings varighed og mønster genkendelse
 • Retrofleksion i højre colon eller re-intubation
 • Brug af antikolinerge stoffer
 • Dynamisk positionering
 • Fjerne eller markere diminutive polypper under intubation
 • Teknologier til bedre visualisering (Cap’s, Endocuff mm.)

4. Elektronisk billededannelse

 • ”Image-enhanced endoscopy”
 • Virtuel chromoendoskopi
 • NBI, BLI+LCI, FICE, i-Scan
 • Optimering af foto dokumentation

5. Beskrivelse af fund 1

 • Paris klassifikation
 • NICE klassifikation
 • WASP kriterier
 • LST’s

6. Beskrivelse af fund 2

 • Holdopdelt (2-3 deltagere per hold)
 • Gennemgang af cases
  • Forslag til behandling/terapi/follow-up

7. Resektion af colorectal neoplasi <=20 mm

 • Polypektomi med biopsitang
 • Kold slynge polypektomi
 • Varm slynge polypektomi
 • Varm slynge polypektomi (lang, tynd og floppy stilk)
 • Klips assisteret varm slynge resektion af stilkede polypper
 • Brug af EndoLoop
 • Saltvands assisteret polypektomi (mini-EMR)
 • Hæmostase teknikker
 • Basal kendskab til ESU’s (Electro Surgical Units)

8. Resektion af colorectal neoplasi > 20 mm

 • Vurdering af risikoen for submukøs invasiv cancer (SMIC risk)
 • EMR teknik og devices
 • EMR en-bloc
 • EMR piece-meal
 • Hybrid EMR
 • ESD

OBS! VIL DU VIDE MERE OM KURSET – HVAD ER DET JEG KAN LÆRE PÅ KURSET – SÅ klik her