RSD Koloskopi Kursus 1A

Region Syddanmarks koloskopi kursus 1A

Koloskopi Kursus 1A for yngre læger (introduktion/tidlig hovedforløb) der er tilbudt oplæring i koloskopi. Det forventes at de er påbegyndt gastroskopi og derved har erfaring med at arbejde på et endoskopiafsnit. Koloskopi (superviseret) erfaringsniveau på < 50 procedurer).

Kurset afholdes af SATC centeret som er et nationalt referencecenter dedikeret til at fremme forskning, uddannelse og innovation.

Kurset er gratis for læger i Region Syddanmark og foregår på:

Kirurgisk Afdeling A, Svendborg, Svendborg Sygehus, Baagøes Alle 15 – indgang 41, SATC Center, 5700 Svendborg

Kurset er et 1-dags teoretisk kursus fra kl. 09:00-16:10, med fokus på interaktiv undervisning – samt live demonstration af en koloskopi procedure. Kurset gennemgår de vigtigste emner som man har brug for i det tidlige forløb som koloskopør.

Session 1: Basal viden om koloskopi

 • Colons anatomi
  • Kan lyde banalt, men det er vigtig at huske på anatomien under skopien. Skal man dreje højre eller venstre om, hvad forstår man ved fix-punkter, hjælper det at vende patienten….
 • Udnytte tyngdekraften
  • Luft og vand fordeler sig efter tyngdekraften, så er oversigten dårlig, så glem ikke tyngdekraften. Colon lejrer sig også efter tyngdekraften og gør måske intubationen mere vanskelig…
 • Forstå slyngedannelse
  • Udføres intubationen som ”simpel” push-skopi, så opstår slyngerne. Hvad hedder slyngerne og hvordan håndteres slyngerne?
 • Koloskopets teknologi
  • Godt kendskab til værktøjet, her koloskopet, er vigtigt. Kender man ikke teknologien i skopet – så kommer det til at modarbejde intubationen.
 • Luft, CO2 eller vand
  • Hvad er bedst eller? Hvis det er vand, hvordan bruger man det så optimalt?
 • Brug af Cap’s
  • Er det nødvendigt? Kan det evt. være uhensigtsmæssigt?
 • Langsomme vs. hurtige bevægelser hurtigst
  • Er det godt at udføre skopien hurtigst muligt? Nej…. Jo langsommere man indfører skopet – jo hurtigere kommer man til coecum, lær hvordan og hvorfor?
 • Korte vs. lange bevægelser
  • Hånd-øje kordination er Alpha og Omega i koloskopiteknik. Lær hvordan du forfiner din teknik.
 • Koloskopi eller ileo-koloskopi
  • Skal man altid intubere ileum, lær de to mest benyttede teknikker.

Session 2: En quick guide til bedre koloskopi teknik

 • Slynge-fri intubation
  • Hvad er det og kan det overhovedet lade sig gøre. Lær hvordan du gør patientens ubehag (smerter) til et minimum.
 • Sigmoideum kan være vanskelig at passere, lær hvorfor og hvordan du håndterer
  • Intubation, kort meso-sigmoideum
  • Intubation, lang meso-sigmoideum
  • Intubation, snoet/snørklet sigmoideum
 • Passage af venstre fleksur kan drille. Lær hvordan du udnytter skopets teknologi
  • Passive bending sektion, den variable stivhed og den såkaldte ”High Force Transmission”
 • Passage af transversum
  • Skal man passere midt transversum på kort eller lang ”slynge”. Lær at bruge passive bending sektion, den variable stivhed og den såkaldte ”High Force Transmission”
 • Passage af højre fleksur, hvorfor er det nu pludselig vanskeligt. Lær hvordan man gør passagen superlet.

Session 3: Teknikker til bedre detektion af colo-rectal neoplasi

 • Tilbagetræknings teknikker, er der flere måder at gøre det på?
 • Tilbagetræknings varighed og mønster genkendelse
  • Hvorfor er varigheden vigtig? Hvordan lærer man at overskue hele skærmbilledet?
 • Retrofleksion i højre colon eller re-intubation
  • ADR er vigtig, skal man se højre colon efter 2 gange eller?
 • Brug af antikolinerge stoffer
  • Hvorfor og hvornår bruges det? Er det en fordel eller ligefrem en dum ide?
 • Dynamisk positionering
  • Lejeændring er godt når intubationen er vanskelig, men hvordan skal patienten lejres når man vil øge sin ADR?
 • Fjerne eller markere diminutive polypper under intubation
  • På vej mod coecum fandt man et par små adenomer – nu er de forsvundet på vejen ud?
 • Teknologier til bedre visualisering
  • Er det vejen frem mod høj ADR?

Session 4: Elektronisk billeddannelse

 • ”Image-enhanced endoscopy”
  • Hvad er det? Behøver jeg at lære alt den teknik som skoperne er udstyret med?
 • Virtuel chromoendoskopi
  • NBI, BLI+LCI, FICE, i-Scan. Hvad er det for noget? Hvorfor stille diagnosen virtuelt, kan jeg ikke bare vente på svaret fra patologen?
 • Optimering af foto dokumentation
  • Et billede eller et videoklip siger mere end ord. Lær hvordan man dokumenterer sine fund på den bedste måde.

Session 5: Beskrivelse af fund

 • Hvorfor er det vigtigt at bruge samme sprog til beskrivelse af hvad man har fundet?
  • Hvad er det jeg har set og hvordan skal det beskrives, så andre kan forstå det? Betydningen af en korrekt morfologiske beskrivelse. Er jeg nødt til at lære
   • Paris klassifikationen
   • LST’s klassifikationen (Lateral Spredende Tumor’s)
  • Har karakterisering af fund nogen som helst værdi – skal det ikke bare fjernes? Lær hvordan du bruger karakteriserings systemerne
   • NICE klassifikationen (NBI International Colorectal Endoscopic)
   • JNET klassifikationen (Japan NBI Expert Team)
   • WASP kriterier (Workgroup Serrated Polyps and Polyposis)

Session 6: Resektion af colo-rectal neoplasi <= 20 mm

 • Polypektomi med biopsitang
  • Bitte små polypper kan man vel bare fjerne med en biopsitang?
 • Kold slynge polypektomi
  • Lær hvorfor og hvordan man fjerner polypper mest sikkert og effektivt?
 • Varm slynge polypektomi
  • Er det bedst? Hvorfor er det farligt? Hvordan sikrer man at der ikke opstår komplikationer?
 • Varm slynge polypektomi (på den korte stilk, på den lange,tynd og floppy stilk)
  • Hvor skal slyngen placeres og hvorfor?
 • Varm slynge resektion af stilkede polypper, hvornår og hvordan skal man bruge
  • Klips?
  • EndoLoop?
 • Saltvands assisteret polypektomi (mini-EMR)
  • Lær hvordan man gør det lettest.
 • Hæmostase teknikker, lær hvordan man håndterer blødning
  • Hvilket instrument? Er det bedst at klipse? Hvad med injektion?
 • ESU’en (Electro Surgical Unit eller ”brænderen” som den måske kaldes. Få en kort indføring i brugen
  • Hvad er skære strøm, blended strøm, koagulations strøm
  • Kend de forskellige indstillinger og hvornår man bruger hvad.