Colonoscopy Courses

Koloskopikursus for speciallæger i RSD

SATC CENTER  afholder kursus i koloskopi for  speciallæger i Region Syddanmark. På kurset vil der være teoretisk  samt interaktiv undervisning.
KURSET ER KUN FOR ANSATTE I REGION SYDDANMARKI 2023 afholdes kurset

25.-26. april  2023

24.-25. oktober 2023

Målgruppe: Speciallæger som varetager koloskopi, herunder tarmscreeningskoloskopi.

Sessioner:

 1. Koloskopi og Kvalitet
 2. Uddannelse og optimering af endoskopi
 3. Inflammatorisk tarmsygdom og koloskopi
 4. Endoskopiudstyret
 5. Polypper i colon og rectum
 6. Resektion af kolo-rektal neoplasi
 7. Koloskopi hvordan? Interaktiv vidensdeling

OBS! VIL DU VIDE MERE OM KURSET – HVAD ER DET JEG KAN LÆRE PÅ KURSET – SÅ klik her

******

Koloskopikursus 1A for yngre læger i RSD

SATC CENTER  afholder kursus i koloskopi  for yngre læger i Region Syddanmark. På kurset vil der være teoretisk undervisning samt live demonstration og interaktiv undervisning.
KURSET ER KUN FOR ANSATTE I REGION SYDDANMARKI 2023 afholdes kurset

31. maj 2023

Målgruppe: Yngre læger der ønsker viden om koloskopi eller er tilbudt oplæring i koloskopi. Du skal være påbegyndt gastroskopi og have erfaring med at arbejde på et endoskopiafsnit.
Koloskopi (superviseret) erfaringsniveau på 0-50 procedurer.

Sessioner:

 1. Basal viden om koloskopi
 2. En quick guide til bedre koloskopi teknik
 3. Teknikker til bedre detektion af colorectal neoplasi
 4. Elektronisk billeddannelse
 5. Beskrivelse af fund
 6. Resektion af colorectal neoplasi<=20 mm

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.10

OBS! VIL DU VIDE MERE OM KURSET – HVAD ER DET JEG KAN LÆRE PÅ KURSET – SÅ klik her

******

Koloskopikursus 1B for yngre læger i RSD

SATC CENTER  afholder kursus i koloskopi  for yngre læger i Region Syddanmark. På kurset vil der være teoretisk undervisning  og interaktiv undervisning.

KURSET ER KUN FOR ANSATTE I REGION SYDDANMARK

I 2023 afholdes kurset

15. november 2023

Målgruppe: Læger i sen fase af oplæring i koloskopi (>150-200 procedurer)

Sessioner:

 1. Interaktiv undervisning med Q&A’s)
  1. Basal viden om koloskopi
  2. Teknikker til bedre detektion af colo-rectal neoplasi
  3. Elektronisk billeddannelse
  4. Klassifikation af neoplasi
 2. Koloskopi teknik
 3. Beskrivelse af fund (case baseret)
 4. Resektion af colo-rectal neoplasi <= 20 mm
 5. Resektion af colo-rectal neoplasi > 20 mm
 6. Q&A’s med underviserne

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.10

OBS! VIL DU VIDE MERE OM KURSET – HVAD ER DET JEG KAN LÆRE PÅ KURSET – SÅ klik her