RSD Koloskopi Kursus 2

Region Syddanmarks koloskopi kursus 2

Efteruddannelseskursus for færdiguddannede speciallæger der varetager koloskopi, herunder varetager eller skal varetage tarmkræftscreening koloskopi.

Formål med kurset er opkvalificering af kompetencer med henblik på generelt at øge kvaliteten af koloskopi, herunder tarmkræftscreening koloskopi i Region Syddanmark.

Kurset afholdes af SATC centeret som er et nationalt referencecenter dedikeret til at fremme forskning, uddannelse og innovation.

Kurset foregår på:

Kirurgisk Afdeling A, Svendborg, Svendborg Sygehus, Baagøes Alle 15 – indgang 41, SATC Center, 5700 Svendborg

Kurset er gratis for speciallæger i Region Syddanmark.

Kurset er et 2-dages teoretisk kursus, begge dage fra kl. 09:00-16:00, med fokus på interaktiv undervisning.

Undervisningen varetages af læger tilknyttet SATC centeret samt en række nationale gæsteforelæsere

OBS! Nedenstående rækkefølge kursets indhold/sessioner kan være ændret afhængig af gæsteforelæsernes tidspunkt for tilstedeværelse.

Session 1: Koloskopi og kvalitet

 • Hvordan måles kvaliteten af koloskopi?
  • Bliv klogere på brugen af de forskellige kvalitets måle parametre. Hvilke parametre anvendes, hvordan måles de og hvad anvendes de til.
 • Kvaliteten aktuelt af koloskopi i DK og Region Syd
  • Bliv opdateret på kvalitets data fra de 5 regioner. Hvordan er resultaterne for Region Syd? Eventuelle forskelle gennemgås og årsager diskuteres.

Session 2: Uddannelse og optimering af koloskopi

 • Uddannelsen i DK
  • Hvordan står det til med koloskopiuddannelsen for læger sammenlignet med uddannelsen for koloskoperende sygeplejersker? Hvad kan vi gøre for at optimere lægers uddannelse?
 • Endoconf
  • EndoConf er realtime videolink mellem endoskopistuer på regionens sygehuse. Lær mere om systemet, Hvad kan det bruges til? Er det let at etablere?
 • Udviklingsmuligheder diagnostisk og terapeutisk
  • Hvad er der af muligheder aktuelt og hvad kan forvente os af fremtiden?

Session 3: Inflammatorisk tarmsygdom og koloskopi

 • Optimering af koloskopi hos IBD-patienter
  • Ikke alle IBD-patienter skoperes af gastro medicinske skopører. Bliv opdateret på IBD diagnostik.

Session 4: Endoskopiudstyret

 • Gennemgang af endoskopiudstyrets funktioner.
  • Hvordan er det lige hardwaren fungerer og betjenes?
 • Hvad er det for koloskoper vi anvender?
  • Hvordan udnytter vi skopets teknologi (konstruktionen) optimalt?
 • Electro Surgical Units = HF-generatoren eller blot ”brænderen”.
  • Hvordan fungerer en ESU?
  • Hvordan er det nu med alle de forskellige indstillinger og strøm typer?

Session 5: Patologi

 • Polypper i colon og rectum fra patologens synspunkt
  • Bliv klogere på svarene fra patologen. Lær om de seneste diagnostiske metoder patologen anvender.
 • Morfologisk klassifikation af polypper i colon og rectum
  • Hvordan er det lige men opnår et fælles sprog i beskrivelsen af fund?
  • Paris klassifikationen, LST’s definitioner og typer.
  • Hvordan vurderes risikoen for submukøs invasiv cancer? Hvilken betydning har det for behandlings strategien?
 • Optisk diagnose af polypper i colon og rectum
  • Bliv opdaterer på brugen af de forskellige karakteriserings systemer til vurdering af diagnosen (NICE, JNET, WASP)

Session 6: Resektion af colo-rectal neoplasi

 • AK behandling og polypektomi
  • Retningslinjerne ændres heler tiden – hvad er de seneste anbefalinger?
 • Resektion af colo-rectal neoplasi <= 20 mm
  • Polypektomi med biopsitang
    • Bitte små polypper kan man vel bare fjerne med en biopsitang?
  • Kold slynge polypektomi
   • Lær hvorfor og hvordan man fjerner polypper mest sikkert og effektivt?
  • Varm slynge polypektomi
   • Er det bedst? Hvorfor er det farligt? Hvordan sikrer man at der ikke opstår komplikationer?
  • Varm slynge polypektomi (på den korte stilk, på den lange,tynd og floppy stilk)
   • Hvor skal slyngen placeres og hvorfor?
  • Varm slynge resektion af stilkede polypper, hvornår og hvordan skal man bruge
   • Klips?
   • EndoLoop?
  • Saltvands assisteret polypektomi (mini-EMR)
   • Lær hvordan man gør det lettest.
 • Resektion af colo-rectal neoplasi > 20 mm
  • EMR teknik og instrumenter
   • Hvilken nål er bedst? Er alle resektions slynger lige gode? Hvad skal jeg bruge til at løfte med?
  • EMR en-bloc
   • Hvornår og hvordan bør man gøre det?
  • EMR piece-meal
   • Hvor skal man starte og slutte sin resektion?
  • Target sign
   • Hvad er det?
   • Dyb resektion eller resektion, hvad skal jeg gøre?
  • Hybrid EMR
   • Hvad er det og hvornår er det indiceret.
   • Hvilket instrument skal jeg bruge?
  • ESD
   • Hvordan udføres ESD?
   • Hvornår skal ESD anvendes?
  • FTRD
   • Hvad er indikationerne for FTRD?
   • Hvem varetager FTRD?
 • Håndtering af komplikationer
  • Blødning
   • Hæmostase teknikker
    • Hvilket instrument? Er det bedst at klipse? Hvad med injektion? Hvordan håndteres forløbet efter koloskopien?
  • Perforation
   • Hvilke perforationer skal lukkes endoskopisk, hvilke skal opereres?
   • Endoskopisk terapi
    • Hvilket type klips? Hvordan placeres klipsene? Hvordan håndteres forløbet efter koloskopien?

Session 7: Koloskopi hvordan? Interaktiv vidensdeling. Kod din procedure rigtigt.

 • Koloskopi hvordan?
  • Praktiske tips og trick til koloskopi og intubation
  • Den vanskelige koloskopi, tips til at øge ADR, AI eller?
 • Korrekt kodning
  • Hvorfor er det så vigtigt?
  • Korrekt kodning – tips og tricks til at gøre det let og rigtig?